SIMS 3 DOWNLOAD LINK COLLECTION – TỔNG HỢP LINK DOWNLOAD THE SIMS 3

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

LINK DOWNLOAD SIMS 3

Hôm nay mình sẽ tổng hợp lại toàn bộ link download sims 3 và mini-image của tất cả các bản. Dù hiện tại đã có link tổng hợp tất cả các bản sims 3 rồi, nhưng mình không khuyến khích các bạn dùng bản đó. Vì sims 3 rất nặng, các bạn cài bản tổng hợp dễ gây nặng game không đáng, mình thấy chỉ nên cài các bản nào cần thiết thì đủ rồi.

The Sims 3 base

link download sims 3

CD key:

HDC4-DR2V-YZ65-QYZD-6RLD
WV66-EWQP-CPJS-VCPJ-VRLD
6WYQ-DNXW-E3AZ-6E3A-4RLD
27P7-XA2U-8KN3-H8KN-6RLD
ECGY-HE3P-6TE5-W6TE-8RLD
JH5V-JRJN-ECAP-DECA-YRLD
EQQY-F65K-ENEA-BENE-KRLD

Download: Link

Mini-image: Link

PATCH UPDATE

Patch update version 1.67: Link

TS3EP01_2.17.2.011031_Update: Link

TS3EP02_4.10.1.011031_Update: Link

TS3EP03_6.5.1.011031_Update: Link

TS3SP01_3.13.1.011031_Update: Link

TS3SP02_5.8.1.011031_Update: Link

TS3SP02_7.3.2.011031_Update: Link

The sims 3 World Adventure

the_sims_3_world_adventures_cover

CD key:

2PXF-EYDN-L3CH-AL3A-MRLD
ACXX-63CX-9SU8-BU3P-DA9Q
4L2A-VUUT-EGHZ-6EGV-5RLD
532J-8E52-S6J9-LS6H-DRLD
8NJ2-7LYY-SEAC-9SED-RRLD

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 High-End Loft Stuff

highendcover

CD key:

7S5D-FDFW-FHL4-JW2C-VFS9
VAQY-VUA8-N6AK-NAX8-4VQ2
V677-YLAC-SCRM-E201-0VTY
ND55-9L2T-HT8H-6L7G-W593
3H9H-D9B9-TABU-NUMH-N6CB
567X-SSXF-FSQF-44AT-JWJP
MAEE-AFKF-P3XV-D36B-XFA4

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 Ambitions

the_sims_3_ambitions_cover

CD key:

VJZR-UPAC-SCRM-PITA-LITY
NYPF-4JE3-QMYB-2HUN-7ABS
4KCL-AMKW-H9QM-8F2L-EYPW
W9PX-JHPF-WY57-5ZXM-MZ67
2DKT-WCY9-NJKZ-BLPB-3HRM
W6Y8-3CD6-BXCP-CHYD-EZJG

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 Fast Lane Stuff

fast_lane_box

CD key:

VPMV-7PYX-VTY6-RTY6-6VTY
CL3K-CZJL-LYNJ-FLXP-NQZ7
XNA2-EKEX-7TKZ-N7K4-4VUG
35JA-HNM5-GQ2G-EKQH-RKZM
K64C-UWTQ-AS46-WFUC-767M

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 Late Night

the_sims_3_late_night_cover

CD key:

U9T3-UZR7-WR36-6WRR-KRLD
8UCC-MRJG-2C9N-2RYS-7FLT
Z63T-392J-75Z4-M75N-6RLD
3DZH-B96X-QCFH-FQC4-URLD
Y2GG-NYGD-L4UJ-4L4V-LRLD
Q9FF-APLC-88ZN-J888-QRLD
V8DM-SC3J-J226-6J2H-8RLD
VPJS-JEPE-JQ3S-3JQN-TRLD
EGKT-RW55-PXV6-GPXY-8RLD

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 Outdoor Living Stuff

sims_3_sp_3

CD key:

8JTK-66MC-4H2W-LA7S-J3GF
K7CU-3CRS-5RW2-D4TX-FFLT
MZRR-Q49F-PP5K-709J-MFLT
8UCC-MRJG-2C9N-2RYS-7FLT

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 Generations

the_sims_3_generations_cover

CD key:

L9X7-289U-KGSC-4KG2-JRLD
E6KB-LKT9-JUS3-8JUB-CRLD
GTPX-C4CD-QLC3-BEXX-2VTD
P64U-2SFM-GLZJ-WGLX-NRLD
5TY8-7ZAZ-3BFD-H3BD-HRLD
MB9R-G4UM-35XX-W35V-3RLD
HYPX-L3M8-YBTQ-2YBR-URLD
M255-T4ZQ-BNX4-7BNV-8RLD
7FKK-JJ4S-5HH7-35HF-BRLD
7G4L-DFWB-TJHZ-HTJF-5RLD
2BTT-BG2J-FAM6-4FAK-ARLD
VKZZ-X9ZE-FB75-FFB5-9RLD
VQF7-ATHU-AQ7M-LAQ5-RRLD

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 Town Life Stuff

2aca85

CD key:

TXC4-W28D-PNPB-GPNM-FRLD
MYMM-6TMX-WFXP-RWFV-TRLD
8JMV-T67C-ZKXJ-V53V-JW9L
35U4-LKJS-YKYL-EYKQ-PRLD
6EA2-ZBAN-LMPC-JMLS-FRLD
Z57P-MBMZ-4MJP-W4MM-SRLD

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 Pets

sims_3_pets_limited

CD key:

EGGG-JNX8-O1PF-QCFU-2FLT
WXQQ-XP22-1GCM-4IQF-UFLT
IM44-BYML-7UFN-SV4H-LFLT
HGX7-2LXW-7BFX-D50T-3FLT
I7D5-NY56-Y703-U4EG-4FLT
NAFP-RGN2-E982-7NL8-AFLT
XB2S-D97N-JDAB-56XN-8FLT
R4B3-BTSP-PB53-71FT-OFLT
DX7X-RCNX-AOM5-AK6R-HFLT

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 Master Suite Stuff

mss_box

CD key:

AFFP-ZQR2-MKJM-DSTW-SFLT
MSM5-5U14-O0XM-T0SI-FFLT
VHYQ-5HXF-5KSA-WYN3-KFLT
NJKB-WULS-NSJB-U2SC-SFLT
WCHZ-7J4G-8354-3U6P-PFLT
D2QY-ZE7U-H2NC-SNHV-LFLT
NA44-5XY9-9QFH-48FL-PFLT
6CB3-TAUU-0RC5-BJV2-5FLT
2VY8-9ERU-A8YN-RL9Q-SFLT
2WPX-7E7T-TXIG-TOLM-NFLT
SJGG-7UUS-5Y9J-5M23-7FLT
DLA2-82R2-KE7A-LTK4-VFLT
0C8G-HF9D-14H5-582T-YFLT

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 Showtime

sims_3_showtime_box

CD key:

9GV5-FBRT-TJN9-FR6M-RS6C
NUY8-ANJM-IXL8-G9ON-4FLT
9Z5V-5N9Q-Y0E9-C8JO-QFLT
JL6W-PJLV-7PC6-D9BF-EFLT

Download: Link

Mini-image: Link

The Sims 3 Katy Perrys Sweet Treats

the_sims_3_katy_perrys_sweet_treats_cover

CD key:

KBJS-ZVEV-T47Q-D823-0FLT
M8A2-VKWL-CXEI-UCFI-0FLT
86KT-6TYF-GZPT-GWZR-0FLT
TJB3-2HV5-7JHY-CZXR-0FLT
2BX7-T4Y5-MNYR-FUF2-0FLT
VX5M-Q2AN-JJU9-ASWI-0FLT

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 Diesel Stuff

the_sims_3_diesel_stuff_cover

CD key:

HGG8-AXN3-8WAQ-F8W5-SRLD
75Z9-AW7A-HLS8-7HLW-9RLD
CC6N-2RAG-QQTB-BQQT-CRLD
BWLL-2JCJ-PMGE-ZPM2-GRLD
VXCC-BRLA-K4DN-6K4X-PRLD
ASTK-NRMN-77SP-V77M-RRLD
7QXF-DQ8B-7BAS-652F-T4UT

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 Supernatural

the_sims_3_supernatural_cover

CD key:

SXRZ-NGGA-8GG3-F71L-0FLT
ZVQ8-WY4K-2P4C-LT26-0FLT
XX6N-GV63-N7DQ-223P-0FLT
WYDV-3EJU-6IE5-FT3J-0FLT
ECEE-2JYF-7GPC-MN4F-0FLT
JKC4-4EUN-CTAH-U1DA-0FLT
4RR9-BHXQ-6Y2O-2E1X-0FLT
XMFP-7JF9-N3S0-C3SI-0FLT

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 Season

the_sims_3_seasons_cover

CD key:

8YTK-KEEQ-QDNT-P3ST-CS7X
3Q9Z-J8UM-EMME-6XAA-VK83

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 70s, 80s & 90s Stuff

the_sims_3_decades_stuff_cover

CD key:

7VRZ-D5A2-3RZR-4HTT-0FLT
7C99-DMEG-G21Z-XNJ2-0FLT
L97X-KX4J-B91B-Y9TD-0FLT

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 University Life

the_sims_3_university_life_box_art

CD key:

DTBB-G5H3-K276-8MZS-Y85F
MJA2-MWQ4-4UE6-VQZ7-0FLT

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 Island Paradise

the_sims_3_island_paradise_cover

CD key:

7AXP-8CKH-6TLZ-7MQS-AS8P

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 Movie Stuff

the_sims_3_movie_stuff_cover

CD key:

5Q66-75SJ-MTJF-P8QP-Z635

Download: Link

Mini-Image: Link

The Sims 3 Into The Future

the_sims_3_into_the_future_cover

CD key:

5Q99-D7B3-UGYL-KHZ9-5PPY

Download: Link

Mini-Image: Link

Toàn bộ link download sims 3 mình đã up xong. Các bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt chi tiết The Sims 3 ở đây.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Bình luận